לדבר ספרדית כמו מקומי – קורס מתקדמים 💃🏻

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכן הקורס

הרחב הכל
1. בסיס השפה
2. האלפבת הספרדי 🔠 ומספרים בספרדית 💯
3. הפעלים ser , estar ועוד אוצר מילים חשוב
4. פעלים רגילים בזמן הווה
5. שייכות
5. אוצר מילים חשוב: מילות קישור בסיסיות וביטויים נפוצים
6. פעלים חריגים בזמן הווה
7. מושא
8. הרכבת משפטים בצורה מתקדמת
9. זמן העבר (pretérito)