הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

לדבר ספרדית כמו מקומי קורס מתחילים 🤩

תוכן הקורס

הרחב הכל
1. בסיס השפה
2. האלפבת הספרדי 🔠
3. הפעלים ser , estar ועוד אוצר מילים חשוב
4. הטיית פעלים בזמן הווה
פרק בונוס! 🎁