לדבר ספרדית כמו מקומי – קורס מתחילים 🤩

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכן הקורס

הרחב הכל
1. בסיס השפה
2. האלפבת הספרדי 🔠 ומספרים בספרדית 💯
3. הפעלים ser , estar ועוד אוצר מילים חשוב
4. הטיית פעלים בזמן הווה
פרק בונוס! 🎁