לדבר ספרדית כמו מקומי – הקורס המלא 🌎

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכן הקורס

הרחב הכל
1. בסיס השפה
2. האלפבת הספרדי 🔠 ומספרים בספרדית 💯
3. הפעלים Ser , Estar ועוד אוצר מילים חשוב
4. פעלים רגילים בזמן הווה
5. שייכות
6. אוצר מילים חשוב: מילות קישור בסיסיות וביטויים נפוצים
7. פעלים חריגים בזמן הווה
8. מושא
9. הרכבת משפטים בצורה מתקדמת
10. זמן העבר (pretérito)
11. Subjuntivo
12. הווה מתמשך
13. עתיד
14. ציווי
15. עבר מתמשך ועתיד מתמשך
16. זמן ה - condicional
17. עוד זמן עבר ← Imperfecto
18. זמנים עם שימוש בצורת הסביל של הפועל
19. Imperfecto de subjuntivo 😱