הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכן הקורס

הרחב הכל
1. בסיס השפה
2. האלפבת בספרדית 🔠
3. הפעלים Ser , Estar ועוד אוצר מילים חשוב
4. פעלים רגילים בזמן הווה
פרק בונוס! 🎁
5. אוצר מילים חשוב: מילות קישור בסיסיות וביטויים נפוצים
6. פעלים חריגים בזמן הווה
7. מושא
8. הרכבת משפטים בצורה מתקדמת
9. זמן העבר (pretérito)
10. Subjuntivo
11. הווה מתמשך
12. עתיד
13. ציווי
14. עבר מתמשך ועתיד מתמשך
15. זמן ה - condicional
16. עוד זמן עבר ← Imperfecto
17. זמנים עם שימוש בצורת הסביל של הפועל
18. Imperfecto de subjuntivo 😱