איך לשאול “באיזו שעה?!” ← ואיך לענות “בשעה 7 הולכים לים!”

You do not have access to this note.