ועוד המון דוגמאות ותרגולים מתי להשתמש בכל אחד מהפעלים

You do not have access to this note.